wtorek, 26, maj 2020
Numer alarmowy: 112 lub 998

Członkowie JOTu

Kontakt

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

LP

POSIADANE WYSZKOLENIE I UPRAWNIENIA CZŁONKA OSP

DATA UKOŃCZENIA

Szkolenie strażaków ratowników OSP kurs jednolity (jednoetapowy)

2014

Szkolenie strażaków ratowników OSP cz. I

 

Szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II

 

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

 

Szkolenie dowódców OSP

 

Szkolenie naczelników OSP

 

Szkolenie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 

Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

 

Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

 

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wg rozporządzenia MSWiA oraz MON (tzw. kpp)

2010

Egzamin (termin ostatniej recertyfikacji) potwierdzający uprawnienia
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wg rozporządzenia MSWiA oraz MON (tzw. recertyfikacja)

28.09.2015

Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

 

Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania
z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie eksploatacji i obsługi drabin mech.

 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie eksploatacji i obsługi podnośników

2015

Szkolenie szeregowców OSP (przed 11.05.2006)

 

Szkolenie naczelników OSP (przed 11.05.2006)

 

Szkolenie dowódców OSP (przed 11.05.2006)

 

Szkolenie operatorów sprzętu OSP (przed 11.05.2006)

 

Kurs spec. Rat. medycznego zgodnie z wytycznymi KG PSP (przed 11.05.2006)

 

Komora dymowa

2014

Uprawnienia sternika

2009

Płetwonurek

2009

Instruktor rat. Wodnego

2012

Szkolenie na wodach szybkopłynących i powodziowych

2009

Operator skutera ratowniczego

2011

Ratownictwo lodowe

2010

Starszy Ratownik wodny

2012

Uprawnienia UDT/żurawie/

2015

Napełnianie zbiorników ciśnieniowych

2015

Uprawnienia pilarza

2015