sobota, 16, listopad 2019
Numer alarmowy: 112 lub 998

Struktura organizacyjna KHDK przy OSP Odrowąż

Struktura organizacyjna Klubu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu:

Prezes / Delegat- Lubaszka Lucjan

Skarbnik- Kołdrzak- Grela Dorota

Sekretarz- Musioł Andrzej

Członek - Schreiber Paweł

Członek- Mazurek Krzysztof