sobota, 25, czerwiec 2022
Numer alarmowy: 112 lub 998

Członkowie JOTu

Kontakt

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

LP

POSIADANE WYSZKOLENIE I UPRAWNIENIA CZŁONKA OSP

DATA UKOŃCZENIA

Szkolenie strażaków ratowników OSP kurs jednolity (jednoetapowy)

 

Szkolenie strażaków ratowników OSP cz. I

2007

Szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II

2012

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

2013

Szkolenie dowódców OSP

2013

Szkolenie naczelników OSP

 

Szkolenie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

 

Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

 

Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

 

Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wg rozporządzenia MSWiA oraz MON (tzw. kpp)

 

Egzamin (termin ostatniej recertyfikacji) potwierdzający uprawnienia
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wg rozporządzenia MSWiA oraz MON (tzw. recertyfikacja)

 

Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym

 

Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania
z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

2012

Szkolenie specjalistyczne w zakresie eksploatacji i obsługi drabin mech.

 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie eksploatacji i obsługi podnośników

 

Szkolenie szeregowców OSP (przed 11.05.2006)

 

Szkolenie naczelników OSP (przed 11.05.2006)

 

Szkolenie dowódców OSP (przed 11.05.2006)

 

Szkolenie operatorów sprzętu OSP (przed 11.05.2006)

 

Kurs spec. Rat. medycznego zgodnie z wytycznymi KG PSP (przed 11.05.2006)

 

Komora dymowa

 

Uprawnienia stermotorzysty

2015