środa, 27, maj 2020
Numer alarmowy: 112 lub 998

Członkowie JOTu

Kontakt

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:
LP POSIADANE WYSZKOLENIE I UPRAWNIENIA CZŁONKA OSP DATA UKOŃCZENIA
Szkolenie strażaków ratowników OSP kurs jednolity (jednoetapowy) PSP
Szkolenie strażaków ratowników OSP cz. I  
Szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II  
Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP PSP
Szkolenie dowódców OSP PSP
Szkolenie naczelników OSP PSP
Szkolenie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP PSP
Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach PSP
Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP PSP
Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wg rozporządzenia MSWiA oraz MON (tzw. kpp) PSP
Egzamin (termin ostatniej recertyfikacji) potwierdzający uprawnienia
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wg rozporządzenia MSWiA oraz MON (tzw. recertyfikacja)
PSP
Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym PSP
Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania
z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
2010/2011
Szkolenie specjalistyczne w zakresie eksploatacji i obsługi drabin mech. PSP
Szkolenie specjalistyczne w zakresie eksploatacji i obsługi podnośników PSP
Szkolenie szeregowców OSP (przed 11.05.2006)  
Szkolenie naczelników OSP (przed 11.05.2006)  
Szkolenie dowódców OSP (przed 11.05.2006)  
Szkolenie operatorów sprzętu OSP (przed 11.05.2006)  
Kurs spec. Rat. medycznego zgodnie z wytycznymi KG PSP (przed 11.05.2006)  
Komora dymowa 2012
Kurs podoficerów PSP PSP

23

 

Uprawnienia stermotorzysty 2013