sobota, 25, czerwiec 2022
Numer alarmowy: 112 lub 998

Alarm Fałszywy- w dobrej wierze

06.12.2021 r. o godz. 17:20 Dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Krapkowicach zadysponował nas do miejscowości Chorula.
Według zgłoszenia miało tam dojść do pożaru budynku jednorodzinnego. Po przyjeździe na miejsce i przeprowadzonym rozpoznaniu, KDR nie potwierdził treści zgłoszenia.
Alarm zakwalifikowany został jako fałszywy. Wyjechaliśmy dwoma zastępami w łącznej sile 10 strażaków.
Powrót do jednostki godz. 17:48.