środa, 05, październik 2022
Numer alarmowy: 112 lub 998

Alarm fałszywy

W niedzielny wieczór (05.03.2017) o godzinie 19:00 zostaliśmy zaalarmowani do pożaru nieużytków w miejscowości Malnia.

Wyjechaliśmy jednym zastępem Mercedes GBA Rt 449[o]45 w sile 6 ratowników. Po dojeździe na miejsce podane w zgłoszeniu i sprawdzeniu najbliższej okolicy, nie zastaliśmy oznak pożaru. Alarm okazał się fałszywy, w dobrej wierze.

8/2017