wtorek, 25, czerwiec 2024
Numer alarmowy: 112 lub 998

Ćwiczenia JOT

Zgodnie z rocznym planem ćwiczeń, w dniu dzisiejszym (01.12.2023) odbyły się ćwiczenia dla członków JOT-u oraz członków MDP.
Przypomnieliśmy sobie standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń
z samochodami z napędem elektrycznym oraz hybrydowym.
Temat ten nie był przypadkowy.
Na drogach pojawia się coraz więcej pojazdów z takim napędem, przez powiat krapkowicki przebiega autostrada A4, na której poruszają się setki takich pojazdów.
Dlatego też ważne jest, żeby w praktyce poznać, wiedzieć i umieć jak należy prowadzić działania w takich przypadkach.
Dzięki uprzejmości Pana Radosława Delinowskiego oraz Kierownictwu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, mieliśmy możliwość zapoznać się z trzema różnymi markami samochodów z napędem elektrycznym.
Było to bardzo przydatne doświadczenie, pozwoliło nam poszerzyć wiedzę, która przełoży się na bezpieczne
i skuteczniejsze działania.
Mieliśmy też okazję sprawdzić w praktyce działanie wtyczki do dezaktywacji samochodów elektrycznych i hybrydowych Emergency PLUG, którą niedawno pozyskaliśmy.
Wtyczka ta symuluje proces ładowania pojazdu, podczas którego elektronika pojazdu blokuje hamulce i odłącza napęd, co umożliwia bezpieczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.
Wtyczka ma na celu uniemożliwienie przypadkowego ruszenia pojazdu.
Bardzo dziękujemy Panu Radkowi i Pani Ewie za poświęcony czas i udostępnienie pojazdów w celu przeprowadzenia ćwiczeń.