piątek, 19, lipiec 2024
Numer alarmowy: 112 lub 998

Ćwiczenia JOT

W piątek (07.10.2022) realizowaliśmy kolejne, zgodne z planem rocznym, ćwiczenia dla członków JOT.
Temat główny dzisiejszych ćwiczeń to gaszenie pożarów wewnętrznych oraz wentylacja mechaniczna.
Przypomnieliśmy również zasady gaszenia pożarów w przewodach kominowych.
Kolejnym tematem była budowa linii gaśniczych i rozwinięcie w budynku wielorodzinnym.