piątek, 03, grudzień 2021
Numer alarmowy: 112 lub 998

Tartak Wygoda- ćwiczenia powiatowe

Ćwiczenia w Tartaku Wygoda
W dniu dzisiejszym (06.07.2021 r.) odbyły się ćwiczenia zgrywające dla jednostek KSRG z terenu powiatu krapkowickiego.
Organizatorem była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach a miejscem działań Tartak Wygoda.
Każda jednostka miała wyznaczony odcinek działań. Nam przypadło założenie z ratownictwa technicznego oraz medycznego.
Na skutek zdarzeń w tartaku jedna osoba została przygnieciona przez kłody drewna. Działania przeprowadziliśmy szybko i skutecznie.
Dziękujemy za organizację ćwiczeń oraz za udostępnienie obiektu.