sobota, 23, październik 2021
Numer alarmowy: 112 lub 998

Szkolenie doskonalące z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniu 05.12.2019 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Było to już kolejne szkolenie z tego zakresu dla funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krapkowicach. Kadrą szkoleniową byli Instruktorzy Ogniowi i doskonalenia zawodowego z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, a także Dowódca JRG w Krapkowicach mł. bryg. Lucjan Lubaszka. Tematyka zajęć obejmowała zakres teorii rozwoju pożaru, BHP podczas działań gaśniczych, operowania prądami wodnymi oraz pożar wewnętrzny i jego rozwój jako pokaz w komorze rozgorzenia.

Ponadto pierwszy raz w naszym województwie swoje umiejętności w komorze rozgorzenia podnosili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, reprezentujący OSP Odrowąż.

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Jakub Pleśniak.

Źródło: https://psp.opole.pl/index.php/2019/12/09/szkolenie-doskonalace-z-zakresu-gaszenia-pozarow-wewnetrznych/?fbclid=IwAR3-rtRKuv39DgwCc8Himn-CpcAqvc9b7mDElNs_7u8tdUhYU7bT6oASk9I

Z naszej jednostki w szkoleniu uczestniczyło 4 strażaków. Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w szkoleniu KP PSP w Krapowicach oraz Instruktorom z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Opolu.

  • 75572077_970328570016404_4954267109765939200_n
  • 77001767_1026414604417727_8607484279343022080_n
  • 78504323_638606506675777_5121135690251239424_n
  • 78654685_2645565428863424_5589412641639497728_n
  • 79085642_2571185589625652_3871040859810037760_n
  • 79099810_1400376563461940_1790475052844580864_n
  • 79121696_475537119739586_8460092048400187392_n
  • 79516084_903885546674188_5398889442872131584_n
  • 80211695_460170041582604_436891649671430144_n