środa, 26, czerwiec 2024
Numer alarmowy: 112 lub 998

Darowizna Fundacji Orlen

W ostatnim tygodniu sfinalizowaliśmy dotację z Fundacja ORLEN z programu "Orlen dla strażaków."
W ramach dotacji zakupiliśmy:
7 szt. hełmów do ratownictwa technicznego,
7 szt. uchwytów do latarek i
7 szt. latarek do hełmów.
Całkowity koszt zadania to 8260 zł.
Z czego 8000 zł to kwota otrzymana z dotacji, 260 zł. środki własne jednostki.
Dziękujemy Fundacji Orlen za wsparcie. 🔥🔥
Zakupy zrealizowała dla nas niezawodna firma strażaczki.pl. Dziękujemy.