wtorek, 25, czerwiec 2024
Numer alarmowy: 112 lub 998

Warsztaty LegoFire

Sobota, 16 grudnia 2023 roku, minęła nam pod znakiem warsztatów #LEGOfire dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Są to specjalistyczne zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego, które łączą edukację z zabawą, wykorzystując tematykę pożarniczą.
W sobotnich warsztatach oprócz Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z naszej jednostki, uczestniczyły MDP z jednostek zaprzyjaźnionych,
z którymi prowadzimy stałą współpracę - OSP Steblów i OSP KSRG Mechnica-Kamionka.
W czasie zajęć młodzi Strażacy poprzez budowę różnego rodzaju scenariuszy za pomocą klocków Lego, uczą się, jak prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach.
Podczas pracy nad wspólnymi projektami doświadczają jak ważna jest komunikacja, planowanie i podział prac w osiągnięciu wyznaczonego celu.
Bardzo dziękujemy Instruktorom z Forum Instruktorów Ratownictwo i Edukacja Drużyn Pożarniczych druhnie Wiolecie i druhowi Dominikowi
za przeprowadzenie warsztatów w ciekawy sposób i wielkie zaangażowanie w projekt.