wtorek, 25, czerwiec 2024
Numer alarmowy: 112 lub 998

Otwórz by ratować

15 lipca 2023 r. w remizie OSP Odrowąż odbyło się szkolenie "Otwórz by ratować" skierowanie do strażaków z jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, głównie z terenu powiatu krapkowickiego.
Szkolenie przeprowadził doświadczony instruktor Adam Skrzypkowski z Otwórz by ratować.
Podczas szkolenia strażacy poznali różne techniki awaryjnego otwierania drzwi i okien,w tym m.in. wykorzystanie narzędzi specjalistycznych takich jak łamki czy dzwon.
Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności będą w stanie wykonać szybki dostęp do pomieszczeń, w których mogą znajdować się osoby potrzebujące pomocy.
Strażacy poprzez udział w szkoleniu zdobyli nowe kwalifikacje oraz umiejętności, które wykorzystają w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu krapkowickiego.
W ramach zadania "Otwórz by ratować" zakupiliśmy również zestaw do siłowego otwierania drzwi, w skład którego wchodzi dzwon i łamek.
Całość zadania została sfinansowana ze środków Powiat Krapkowicki. Bardzo dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej oferty.
* Składając ofertę planowaliśmy, że szkolenie zostanie przeprowadzone w ciągu dwóch dni ( w każdym dniu po 20 osób),
jednak z ważnych przyczyn (jak to mówią służba nie drużba) konieczne było szybkie przeorganizowanie planów.
Dlatego też szkolenie odbyło się w sobotę, 15 lipca, ( od 8:00 do 13:00 i od 13:00 do 18:00). Ilość uczestników szkolenie nie uległa zmianie.
Bardzo dziękujemy Adamowi, że udało się zorganizować wszystko w takim czasie, mimo napiętych terminów.
Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie.
Dziękujemy również jednostkom biorącym udział w szkoleniu za sprawne zorganizowanie się w nowej sytuacji i duże zaangażowanie w czasie zajęć.
 
Zdjęcia OSP Odrowąż, uczestnicy szkolenia.