piątek, 19, lipiec 2024
Numer alarmowy: 112 lub 998

Dotacja celowa dla MDP

 

W dniu wczorajszym dotarł do nas sprzęt zakupiony w ramach dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych
na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Zakupiliśmy:
✅ 10 hełmów "Płomyk"
✅ 4 ubrania koszarowe 3-częściowe
✅ 1 rozdzielacz kulowy.
🚨Całość zadania wyniosła 3 490 zł
3250 zł z dotacji celowej dla MDP
240 zł środki własne jednostki.
Za realizację zakupów dziękujemy firmie strażaczki.pl