piątek, 19, lipiec 2024
Numer alarmowy: 112 lub 998

Zakupy z 1 %

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszej jednostki ♥️♥️♥️

 

✅ Pozyskaliśmy 1490,94 zł.
Z tego tytułu zakupiliśmy dwa męskie mundury wyjściowe i dwie czapki rogatywki.
Koszt zakupu wyniósł 1859,76 zł z czego 1490,94 zł pochodzą z 1%,
368,82 zł ze środków własnych jednostki.
Zakupy zrealizowaliśmy w Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Opolu.