sobota, 24, luty 2024
Numer alarmowy: 112 lub 998

Nowy sprzęt z dofinansowania WFOŚiGW w Opolu

W ostatnich dniach dotarł do nas sprzęt zakupiony w ramach dofinansowania z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
W ramach zadania: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Odrowążu- zakupiliśmy hełmy strażackie Rosenbauer Heros Titan, kominiarki strażackie,
buty strażackie, rękawice pożarnicze, węże tłoczne, ubranie specjalne Raptor NXT Gold oraz prądownicę Cooler 200.
Koszt zadania to 21 795 zł,
z czego 20 000 zł pochodzi z dofinansowania WFOŚiGW w Opolu oraz 1795 zł to środki własne jednostki.
Za szybką i sprawną realizację zamówienia dziękujemy firmie strażaczki.pl