poniedziałek, 08, sierpień 2022
Numer alarmowy: 112 lub 998

Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Powiatu Krapkowickiego

Zadanie zrealizowane
W ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego
przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2022r. zrealizowaliśmy zadanie
pn: Zakup detektora wielogazowego- skuteczniejsze działania straży.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Powiat Krapkowicki 2500 zł oraz środków własnych jednostki.

 
Zakup zrealizowała firma strażaczki.pl, dziękujemy.
 
  • IS_IMG_20220613_150757_Copy
  • IS_IMG_20220613_150929_Copy