poniedziałek, 08, sierpień 2022
Numer alarmowy: 112 lub 998

XV Zjazd Wojewódzki ZOSP RP Województwa Opolskiego

XV Zjazd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego

W czasie XV Zjazdu Wojewódzkiego Z OSP RP, który odbył się 28 maja 2022 r. w Gogolinie,

nasza jednostka pełniła zabezpieczenie Zjazdu, zabezpieczenie medyczne oraz obsługę sekretariatu.