środa, 25, maj 2022
Numer alarmowy: 112 lub 998

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze

W dniu 03.01.2016r. o godzinie 15:00 w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze. Uczestniczyli w nim członkowie OSP Odrowąż oraz zaproszeni goście: st.kpt.Marian Wiatrowski, st.kpt. Lucjan Lubaszka oraz komendant gminny Dh Jan Pałasz.

 Po przedstawieniu sprawozdań  zostało jednogłośnie udzielone absolutorium ustępującemu zarządowi. Uchwalono plan działań oraz plan finansowy na rok 2016.

 

Dokonano także wyboru nowego zarządu OSP Odrowąż, który przedstawia się następująco:

 

Prezes- Paweł Schreiber

 

Naczelnik- Michał Rygoł

 

Z-ca Naczelnika- Adrian Macha

 

Skarbnik- Rafał Kołodziejczyk

 

Gospodarz- Marcin Seget

 

Sekretarz- Marta Szóstko

 

Członek zarządu- Bartłomiej Długosz

 

Członek zarządu- Dawid Macha

 

Członek zarządu- Sabina Rogosz.

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący- Bartosz Janiszewski

 

Członek- Damian Przywara

 

Członek- Piotr Sulik.

 

 

 

Po części oficjalnej odbył się poczęstunek dla członków OSP i zaproszonych gości.