sobota, 25, czerwiec 2022
Numer alarmowy: 112 lub 998

Nowy sprzęt na wyposażeniu OSP Odrowąż

Nowy sprzęt na wyposażeniu OSP Odrowąż
Lanca gaśnicza to urządzenie, które wykorzystywane jest w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Używa się jej z poziomu kondygnacji, która znajduje się pod szalejącym pożarem.
Przeznaczona jest do gaszenia pożarów oraz zapobiegania ich rozprzestrzenieniu w pomieszczeniach zamkniętych.
Głównie w takich, które są trudno dostępne dla strażaków oraz stwarzających zagrożenie dla ratowników.
Przydatna jest również przy pożarach torfowisk i lasów.
 
W ostatnim czasie, dzięki staraniom Zarządu OSP Odrowąż, pozyskaliśmy dwie lance gaśnicze MK 1000.
Zakup został sfinansowany ze środków własnych jednostki.
 
  • IS_IMG_20220425_185645_Copy
  • IS_IMG_20220425_185649_Copy