sobota, 25, czerwiec 2022
Numer alarmowy: 112 lub 998

Zabezpieczenie wizyty pielgrzymów- Malnia

Dnia 25.06.2016r. w godzinach 10:00 -16:00 dwa zastępy naszej jednostki Mercedes GBA Rt 449[o]45 oraz Jelcz GCBA 449[o]47 w łącznej sile 12 ratowników pomagały w zabezpieczeniu wizyty pielgrzymów przybyłych na Mszę Św. do Malni.

W nabożeństwie brała udział młodzież z wielu państw zmierzająca do Krakowa, na głowne obchody Światowych Dni Młodzieży. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu przejazdu i postoju autokarów, kierowaniu ruchem oraz czuwaniem nad ogólnym bezpieczeństwem gości. W działaniach brała udział rówież Straż Miejska z Gogolina oraz Policja Krapkowice.