środa, 25, maj 2022
Numer alarmowy: 112 lub 998

Inspekcja gotowości operacyjnej

30.12.2021 r. o godz. 9:27 dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Krapkowicach uruchomił w naszej jednostce syrenę alarmową.
Jak się okazało celem alarmu była inspekcja gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
Zespół inspekcyjny z KP PSP w Krapkowicach, po przeprowadzeniu inspekcji gotowości operacyjnej wystawił nam ocenę bardzo dobrą.
Na alarm stawiło się 8 strażaków- ratowników.