poniedziałek, 08, sierpień 2022
Numer alarmowy: 112 lub 998

Nowy sprzęt

W ostatnich dniach dotarł do nas nowy sprzęt.
Pozyskaliśmy wentylator oddymiający oraz prądownicę Pok Cooler 200, która dzięki swojej niewielkiej wadze oraz możliwości ustawienia niewielkiego przepływu wody
( zaledwie 45l/min) znajdzie zastosowanie zarówno przy pożarach wewnętrznych jak również przy pożarach traw i lasów.
Zakup tego sprzętu możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Powiat Krapkowicki, Lasy Państwowe oraz środkom z 1% i wkładu własnego jednostki.
Za zrealizowanie zamówienia dziękujemy strażaczki.pl