sobota, 23, październik 2021
Numer alarmowy: 112 lub 998

Nowi Dowódcy OSP

 

Nowi Dowódcy OSP
W dniach 10.06- 19.06.2021 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przeprowadziła
Szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Kurs Dowódców OSP).
Ze względu na sytuację epidemiczną, kurs odbywał się w części teoretycznej on-line,
zajęcia praktyczne odbywały się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.
Z naszej jednostki, po pozytywnie zdanym egzaminie, kurs ukończył druh Krzysztof Morawiec i druhna Marta Szóstko.
Gratulujemy zdobycia nowych uprawnień i życzymy tylko trafnych decyzji.
Z gminy Gogolin w kursie łącznie uczestniczyło 4 strażaków. Wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom kursu.