piątek, 24, wrzesień 2021
Numer alarmowy: 112 lub 998

Zestaw ratownictwa przedlekarskiego z KRUS-u

01.12.2020 r. w jednostce OSP Odrowąż odbyło się przekazanie torby medycznej, którą otrzymaliśmy z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na mocy Porozumienia z dnia 23.12.1999 r. zawartego pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Prezesem ZG ZOSP RP oraz Aneksu do Porozumienai z dnia 23.05.2000 r. dotyczącego współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego na terenach wiejskich, Oddział Rejnowy KRUS w Opolu przekazał naszej jednostce jeden zestaw ratownictwa przedlekarskiego.

Bardzo dziękujemy!

  • P1020826_Copy
  • P1020829_Copy
  • P1020856_Copy
  • P1020862_Copy
  • P1020864_Copy