wtorek, 11, sierpień 2020
Numer alarmowy: 112 lub 998

Środki ochrony indywidualnej dla naszych strażaków

Dzięki przychylności ludzi dobrej woli i wsparciu lokalnych przedsiębiorców podnosimy poziom bezpieczeństwa naszych strażaków.

W ostatnim czasie zakupiliśmy kilka par rękawic technicznych, które zapewnią komfort pracy strażaków w trakcie działań prowadzonych przy miejscowych zagrożeniach.
Pozyskaliśmy również 12 szt. kominiarek strażackich, posiadających świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę, bardzo serdecznie dziękujemy.

Zakupy zrealizowała firma: strażaczki.pl https://www.facebook.com/strazaczkipl/

  • IS_IMG_20200312_101137_Copy
  • IS_IMG_20200312_101219_Copy