wtorek, 26, styczeń 2021
Numer alarmowy: 112 lub 998

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019

11.01.2020 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019.

Zebranie otworzył prezes OSP dh Paweł Schreiber, który przywitał zaproszonych gości w osobach: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach bryg. mgr inż. Krzysztofa Kuniec, Naczelnika Gminnego Centrum Reagowania Pana Tadeusza Byrskiego, Komendanta Miejsko- Gminnego OSP dh Jana Pałasz, opiekuna gminy z ramienia KP PSP w Krapkowicach mł. bryg. Mariana Wiatrowskiego, st. kpt. w stanie spoczynku Leszka Staniocha, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Gogolinie a zarazem sołtys wsi Malnia Panią Barbarę Herok, sołtys wsi Chorula Panią Irenę Kubiczek, sołtysa wsi Odrowąż Pana Rudolfa Bekiesz oraz wszystkich przybyłych członków OSP, MDP i sympatyków straży. Na początku nastąpił wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej, oraz przyjęto porządek zebrania. Kolejnym punktem było odczytanie sprawozdań. Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2019 przedstawił Naczelnik dh Michał Rygoł, sprawozdanie finansowe odczytał Skarbnik dh Rafał Kołodziejczyk. Komisja Rewizyjna po przedstawieniu sprawozdania, postawiła wniosek o udzielenie Absolutorium zarządowi OSP za rok 2019, które zostało udzielone jednogłośnie.
Plan działalności OSP oraz plan finansowy na rok 2020 przedstawił prezes dh Paweł Schreiber. Oba plany zostały przyjęte bez zmian. Po zakończeniu zebrania nastąpił ciepły poczęstunek.
Dziękujemy za udział w zebraniu zaproszonym gościom oraz wszystkim przybyłym członkom OSP i MDP.

 
 • IS_IMG-20200111-WA0000_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0001_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0003_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0004_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0005_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0007_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0009_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0011_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0014_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0015_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0016_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0018_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0019_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0020_Copy
 • IS_IMG-20200111-WA0021_Copy
 • IS_IMG_20200111_144650_Copy