niedziela, 20, styczeń 2019
Numer alarmowy: 112 lub 998

Zawiadomienie o zebraniu sprawozdawczym

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu zaprasza wszystkich członków OSP Odrowąż na Zebrane Sprawozdawcze, które odbędzie się 13 stycznia 2018 r. (sobota) o godzinie 18:00.

Zbiórka o godzinie 17:30.
Druhny i Druhowie Strażacy- obowiązuje mundur galowy. Obecność obowiązkowa.