środa, 05, październik 2022
Numer alarmowy: 112 lub 998

Zebranie sprawozdawcze

Dnia 07.01.2017 r., z lekkim opóźnieniem, spowodowanym wcześniejszym wyjazdem do akcji, o godzinie 18:30 rozpoczęło się w naszej jednostce Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016.

 Gośćmi zebrania byli Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach kpt. Leszek Stanioch, st. kpt. Marian Wiatrowski, Komendant Gminny Jan Pałasz, sołtys Odrowąża Rudolf Bekiesz.

Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników dokonał Prezes OSP Odrowąż dh Paweł Schreiber. Wręczono podziękowania  dla osób wspierających działalność naszej jednostki  a druhowie OSP otrzymali  odznaki "za wysługę lat".

W trakcie walnego zebrania, sprawozdania z działalności złożył Naczelnik dh Michał Rygoł oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Bartosz Janiszewski. Złożono sprawozdanie finansowe oraz projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

Przedstawione sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków Walnego Zebrania. Jednogłośnie zostało udzielone absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy. 

 • IS_IS_20170107_191109_Copy
 • IS_IS_20170107_191117_Copy
 • IS_IS_20170107_191133_Copy
 • IS_IS_20170107_191529_Copy
 • IS_IS_20170107_191541_Copy
 • IS_IS_DSCI1895_Copy
 • IS_IS_DSCI1897_Copy
 • IS_IS_DSCI1898_Copy
 • IS_IS_DSCI1899_Copy
 • IS_IS_DSCI1900_Copy
 • IS_IS_DSCI1904_Copy
 • IS_IS_DSCI1909_Copy
 • IS_IS_DSCI1911_Copy
 • IS_IS_DSCI1912_Copy
 • IS_IS_DSCI1913_Copy
 • IS_IS_DSCI1917_Copy
 • IS_IS_DSCI1918_Copy
 • IS_IS_DSCI1921_Copy
 • IS_IS_DSCI1922_Copy
 • IS_IS_DSCI1923_Copy
 • IS_IS_DSCI1924_Copy
 • IS_IS_DSCI1930_Copy
 • IS_IS_DSCI1931_Copy
 • IS_IS_DSCI1934_Copy
 • IS_IS_DSCI1935_Copy
 • IS_IS_DSCI1936_Copy
 • IS_IS_DSCI1937_Copy
 • IS_IS_DSCI1938_Copy
 • IS_IS_DSCI1942_Copy
 • IS_IS_DSCI1943_Copy