sobota, 09, grudzień 2023
Numer alarmowy: 112 lub 998

Klub HDK PCK przy OSP Odrowąż

 

Informacja z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP Odrowąż

W dniu dzisiejszym (10.12.2019 r.) odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze klubu HDK PCK przy OSP Odrowąż. Po przedstawieniu sprawozdań, ustępujący Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium.

W wyniku wyborów, został ustanowiony nowy Zarząd Klubu, który przedstawia się następująco:
Prezes Klubu: Dorota Kołdrzak
Sekretarz: Marta Szóstko
Skarbnik: Rafał Kołodziejczyk
Nowemu Zarządowi gratulujemy i życzymy wielu ciekawych przedsięwzięć.

  • IMG_20191210_191723_Copy
  • indeks