Przetłumacz stronę

Nawigacja
Losowa Fotka
Nawigacja
Artykuły » Ogólne Informacje KHDK » Jak zostać honorowym krwiodawcą?
Jak zostać honorowym krwiodawcą?
Jak zostać Krwiodawcą? * Honorowym krwiodawcą zostaje każdy kto chociaż raz oddał bezinteresownie krew lub jej składniki. Każdy krwiodawca otrzymuje legitymację krwiodawcy z wpisaną grupą krwi, można ją odebrać za kilka dni lub przy następnym oddaniu! * Krwiodawca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić jego tożsamość oraz adres stałego zameldowania. * Osoba kwalifikowana do oddania krwi powinna odpowiadać wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i laboratoryjnych, że pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jej zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. * Kandydat na dawcę jest kwalifikowany przez lekarza na podstawie badania lekarskiego, przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz wypełnionego kwestionariusza dawcy. * Lekarz podejmuje decyzję o zabiegu pobrania krwi lub jej składników, gdy stwierdzi się, że taki zabieg jest bezpieczny dla dawcy, a przetoczenie pobranej krwi lub jej składników bezpieczne dla biorcy. Zdanie lekarza jest decydujące! Chcesz przystąpić do naszego Klubu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP w Odrowążu? Napisz do nas na adres e-mail: ospodrowaz@gmail.com