Przetłumacz stronę

Nawigacja
Losowa Fotka
12-18.10. Przygotowania do przeglądu.
Images: stazak.jpg

  W dniach 12-18.10.2015 w naszej jednostce trwały przygotowania do przeglądu operacyjno- technicznego. Sprawdzono poprawne działanie sprzętu znajdującego się na samochodach, wysprzątano remizę i teren do niej przyległy. Przygotowano wymaganą do przeglądu dokumentację. W przygotowaniach uczestniczyli członkowie JOT-u.

10.10. Uroczystość przekazania samochodu.
Images: stazak.jpg

  W dniu 10.10.2015r. o godzinie 16:00 w naszej jednostce odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego Mercedes GBA. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez Komendanta Gminnego Jana Pałasz, Burmistrzowi Gogolina Panu Joachimowi Wojtala. Po powitaniu zaproszonych gości i druhów strażaków nastąpiło poświęcenie samochodu przez Ks. Huberta Sklorz, Proboszcza parafii w Malni w asyście Prezesa naszej jednostki dh. Pawła Schreiber.Kolejnym ważnym punktem uroczystości był moment przekazania na wyposażenie jednostki nowego pojazdu pożarniczego. Aktu przekazania pojazdu oraz kluczyków Naczelnikowi dh.Adrianowi Macha i kierowcy dh. Michałowi Rygoł dokonał Burmistrz Gogolina, Pan Joachim Wojtala oraz Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Marek Matczak. Istotnym elementem tejże uroczystości było nadanie imienia nowemu pojazdowi.Matką Chrzestną samochodu ratowniczo- gaśniczego została dh. Karolina Gajda. Kolejnym etapem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości oraz odczytanie listów okolicznościowych. Na zakończenie oficjalnej części dokonano wpisów do ksiegi pamiątkowej. Po tym wszyscy udali się na wspólny strażacki obiad do naszej remizy.

Spikerem uroczystości był Pan Tadeusz Byrski.

5-10.10. Przygotowania.
Images: stazak.jpg

  W ostatnim tygodniu (5-10.10.2015)w naszej jednostce trwały przygotowania do oficjalnej uroczystości przekazania samochodu ratowniczo- gaśniczego. Druhowie i druhny własnymi siłami zadbali o to,by zarówno remiza jak i teren przy strażnicy był gotowy na sobotę 10.10. Wszystkim osobom uczestniczącym w przygotowaniach bardzo dziękujemy za pomoc.


03.10. Prace porządkowo - remontowe.
Images: stazak.jpg

  W ostatnich dniach druhowie naszej jednostki przeprowadzali prace remontowo- porządkowe w budynku OSP jak i na terenie przyległym do remizy. 


30.09. Wizytacja Radnych z Gminy Gogolin.
Images: stazak.jpg

  W dniu 30.09.2015 około godziny 17:00 w naszej jednostce odbyła się wizytacja Radnych z Gminy Gogolin,na czele z Panem Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą. W ramach Wyjazdowego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie, Radni obejrzeli samochody gaśnicze wraz z wyposażeniem, obiekt remizy i teren wokół. Na zakończenie, Prezes naszej jednostki, w krótkiej prezentacji, przedstawił zakes prowadzonej działalności, ilość wyjazdów, prace remontowo- gospodarcze na przełomie lat 2010- 2015, oraz poziom wyszkolenia członków JOT-u. 

29.09. Zabezpieczenie operacyjne powiatu.
Images: stazak.jpg

  W dniu 29.09.2015 o godzinie 17:55 zostaliśmy zadysponowani przez SK PSP w Krapkowicach do zabezpieczenia operacyjnego powiatu. Na wezwanie wyjechał jeden zastęp naszej jednostki, Mercedes GBA Rt 449[o]45 w sile 6 ratowników. Do bazy wróciliśmy o godzinie 21:30.


26.09. Gogolin. Pożar wysypiska śmieci.
Images: stazak.jpg

  W dniu 26.09.2015 o godzinie 7:42 zostaliśmy zadysponowani przez SK PSP w Krapkowicach do pożaru na wysypisku śmieci w miejscowości Gogolin. Do akcji jako pierwszy wyjechał Jelcz GCBA 449[o]47 w sile 6 ratowników. Drugi zastęp Mercedes GBA Rt 449[o]45 również w sile 6 ratowników zadysponowano do Gogolina o godznie 9:28.Do bazy wróciliśmy o godzinie 16:48.


25.09. Pożar wysypiska Gogolin.
Images: stazak.jpg

  W dniu 25.09.2015 o godzinie 20:24 zostaliśmy zaalarmowani przez SK PSP w Krapkowicach do pożaru na wysypisku śmieci w miejscowości Gogolin. Do akcji wyjechał Mercedes GBA Rt 449[o]45 w sile 4 ratowników. Drugi zastęp Jelcz GCBA 449[o]47 w sile 3 ratowników zadysponowany do tego samego zdzarzenia wyjechał kilka minu później- o godzinie 20:27. Do bazy wróciliśmy o godzinie 1:24.

19.09. Gminne ćwiczenia z ratownictwa wodnego.
Images: stazak.jpg

  W dniu 19.09.2015 w miejscowości Odrowąż odbyły się ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Gogolin. Ćwiczenie rozpoczęły się o godzinie 10:00 od zbiórki jednostek OSP w punkcie koncentracji-przy remizie OSP Odrowąż- i złożenia przez Komendanta Gminnego Jana Pałasz meldunku- o gotowości jednostek OSP do ćwiczeń - Wiceburmistrzowi Gogolina Panu Krzysztofowi Długosz. Tematem ćwiczeń było ratownictwo wodne, co pozwoliło na wykorzystanie jednostek pływających będących na wyposażeniu OSP oraz sprzętu do ratownictwa wodnego. Omówiono również podstawowe procedury KPP. W  ćwiczeniach brały udział jednostki OSP z terenu gminy Gogolin: OSP Obrowiec, OSP Gogolin, OSP Górażdże, OSP Kamień Śląski, OSP Zakrzów oraz dwa zastępy z naszej OSP.  Ćwiczenia zakończyły się o godzinie 13:00 złożeniem meldunku Burmistrzowi Gogolina Panu Joachimowi Wojtala i poczęstunku przy grillu.

18.09. Powalony konar na DW 409 Gogolin.
Images: stazak.jpg

  W dniu 18.09.2015 o godzinie 00:04, w trakcie zabezpieczenia rejonu,wyjechaliśmy z KP PSP w Krapkowicach do miejscowości Gogolin w celu usunięcia powalonego na DW 409 dużego konaru, blokującego przejazd. W akcji brał udział jeden zastęp naszej jednostki Mercedes GBA Rt 449[o]45 w sile 5 ratowników. Do Komendy wróciliśmy o godzinie 00:50. 


17.09. Zabezpieczenie operacyjne powiatu.
Images: stazak.jpg

  W dniu 17.09.2015 o godzinie 23:33 zostaliśmy zadysponowani przez SK PSP w Krapkowicach do zabezpieczenia operacyjnego powiatu. Do KP PSP w Krapkowicach wyjechał jeden zastęp naszej jednostki Mercedes GBA Rt 449[o]45 w sile 5 ratowników. Do bazy wróciliśmy o godzinie 01:15.